Hydra System Logo

Hydra System to złożony z kilku elementów system przeznaczony do precyzyjnej lokalizacji maszyn rolniczych. Nasze rozwiązania umożliwiają efektywniejszą pracę w zadaniach związanych z rolnictwem, takich jak: opryskiwanie, siew czy rozsiewanie nawozów.

System składa się z modułu nawigacyjnego przeznaczonego dla maszyny rolniczej (Hydra Box), odpowiedniego oprogramowania (Hydra Nav) oraz opcjonalnej stacji bazowej (Hydra Base).

Od dnia 2 października 2022 r. w Polsce zostały zniesione opłaty za umożliwienie korzystania z usług systemu ASG-EUPOS. (zgodnie art. 16 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego). To oznacza, że jedyny koszt stały używania systemu RTK to opłaty za połączenie z internetem.


Hydra System

Precyzja

Nasze moduły (Hydra Box) oferują bardzo precyzyjną lokalizację dzięki wykorzystaniu poprawek i dokonywanym w czasie rzeczywistym obliczeniom. Korekty mogą być dostarczone przez dedykowaną stację bazową (Hydra Base) lub przez zewnętrzną stację referencyjną. W otwartym terenie dostępna jest dokładność na poziomie 2-3cm.

Globalny zasięg

Używając naszej stacji bazowej (Hydra Base) wysoka precyzja lokalizacji może być uzyskana tam gdzie nie ma dostępnych komercyjnych stacji referencyjnych.

Nawigacja

Precyzyjna lokalizacja w połączeniu z wyspecjalizowanym oprogramowaniem gwarantuje wygodną i bezproblemową nawigację.

Rozszerzalność

Moduł zamontowany na maszynie (Hydra Box) umożliwia dołączanie do niego kolejnych urządzeń, które zapewniają dodatkową funkcjonalność i automatyzację.

Bogaty zestaw interfejsów komunikacyjnych

Nasze moduły dla maszyn rolniczych (Hydra Box) i stacje bazowe (Hydra Base) oferują szeroki zestaw interfejsów komunikacyjnych.


WiFi, które może zostać użyte do połączenia z siecią internetową oraz do podłączenia urządzenia takiego jak smartfon lub tablet.


Bluetooth jako alternatywna metoda podłączenia urządzenia mobilnego.


Połączenie kablowe Ethernet w stacji bazowej Hydra base lub CANBUS w maszynie rolniczej.


Modem do komunikacji poprzez sieć komórkową umożliwiający wysyłanie i odbieranie korekt praktycznie w każdym miejscu.

Hydra Box

Może być zainstalowany praktycznie na każdej maszynie rolniczej. Jego zadaniem jest wyznaczenie dokładnej pozycji z użyciem nawigacji satelitarnej oraz korekt dostarczonych przez stację bazową lub zakupionych u zewnętrznego dostawcy. Korekty są odbierane poprzez modem 3G (sieć komórkową).

Aby korzystać z systemu na smartfonie lub tablecie należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie (Hydra Nav) oraz połączyć się z modułem Hydra Box.

Sprawdź szczegóły w katalogu.
W ofercie jest też wariant DGPS.
Hydra Box jest także częścią kilku zestawów.
Rover module picture
Rover module diagram

Specyfikacja:

Parametr Wartość
Interfejsy: WiFi, Bluetooth, 3G, CAN (opcjonalnie RS232, RS485 lub Ethernet)
GNSS: GPS, QZSS, GLONASS
Zasilanie: 8-57VDC
Opcje montażu: śruba 1/4-20 UNC

Precyzja

W celu zapewnienia maksymalnej dokładności wyznaczania pozycji nasz system używa korekt RTK.

Jest do technika różnicowego pozycjonowania, która zapewnia bardzo wysoką dokładność (do 2-3cm) blisko stacji bazowej (do 10-20km).

Hydra Nav

Oprogramowanie do nawigacji, przeznaczone do uruchamiania na smartfonach i tabletach, zaprojektowane do współpracy z precyzyjnym modułem lokalizacyjnym (Hydra Box).

Umożliwia optymalizację wykonywanych prac rolnych, sporządza raporty z ich wykonania. Pozwala na prowadzenie maszyny po różnych rodzajach ścieżek, wymiary i parametry maszyny są w pełni konfigurowalne (włącznie z rozmiarem narzędzia).

Wyświetla bieżące informacje na temat wykonywanego zadania.

Sprawdź szczegóły w katalogu.
Hydra Nav jest także częścią kilku zestawów.
Hydra nav software
Hydra nav software

Jazda równoległa

Jazda równoległa umożliwia wytyczenie linii prostych przesuniętych względem siebie o szerokość maszyny rolniczej (wielkość nakładek ustawia użytkownik). W trybie tym wyznaczanie ścieżek odbywa się poprzez postawienie w aplikacji dwóch punktów - flag A i B, na podstawie których wyznaczane są proste. Na danym polu możliwe jest zdefiniowanie kilku zestawów punktów referencyjnych wyznaczających proste równoległe.

Jazda po krzywej

Tryb jazdy po krzywej jest podobny do jazdy równoległej z tym że linia bazowa jest wyznaczana nie tylko na podstawie punktów A i B ale także na podstawie trasy między punktami A i B, co umożliwia jazdę po krzywych. W tym trybie również mamy możliwość ustawienia wielu parametrów generowania, z których najciekawszym jest opcja prostowania ścieżek. Funkcja umożliwia wyprostowanie kolejnych ścieżek w taki sposób, że pomiędzy kolejnymi przejazdami można zdefiniować wielkość nakładki lub odstępu między ścieżkami aż do całkowitego wyprostowania linii bazowej.

Zapamiętana trasa

Zapisywanie aktualnego przejazdu jest możliwe w każdym momencie pracy (opcja bardzo przydatna np. w sadach). Powtarzając zabiegi agrotechniczne np. oprysk po kilku tygodniach możemy precyzyjnie wrócić do zapisanej trasy przejazdu maszyny rolniczej.

Automatyczne uwrocia

System posiada opcję automatycznych uwroci. Funkcja ta umożliwia samoczynną zmianę kierunku jazdy i wjazd w kolejną ścieżkę lub ścieżkę wybraną przez użytkownika np. co drugą, co czwartą itd. Opcja ta ułatwia prace polowe oraz pozwala na precyzyjne wjechanie w kolejną ścieżkę po optymalnej trasie, minimalizuje bezproduktywną pracę oraz oszczędza paliwo. Automatyczne zawracanie jest wyzwalane ręcznie lub poprzez wykrycie końca działki. Do prawidłowego działania konieczna jest dobra trakcja (dobrze dociążony przód ciągnika) umożliwiająca swobodne skręcanie ciągnika. Ponadto automatyczne zawracanie występuje w dwóch trybach, pierwszy standardowy – wjazd przodem, drugi – na biegu wstecznym (bardzo przydatny na małych działkach i przy pracy z zawieszaną maszyną rolniczą).

Hydra nav software
Hydra nav software
Hydra nav software
Hydra nav software

Obudowa zapewnia ochronę przed czynnikami atmosferycznymi

Zarówno moduły dla maszyn rolniczych (Hydra Box) jak i stacje bazowe (Hydra Base) są zaprojektowane tak, aby sprostać zmiennym warunkom pogodowym.


Szeroki zakres temperatur pracy (od -40 do 85 stopni Celsjusza)


Wodoszczelność i pyłoszczelność zgodnie ze klasą IP66.


Odporność na wstrząsy zapewniająca niezawodną pracę na maszynach rolniczych.

Hydra nav software
Hydra nav software
Narzędzia

Aplikacja Hydra Nav posiada bazę narzędzi. Narzędzia definiujemy przed rozpoczęciem pracy i są one zapisywane na liście narzędzi, dzięki temu nie ma konieczności każdorazowego definiowania parametrów przy pracy z tym samym narzędziem (np. siewnikiem, opryskiwaczem itp.)

Kontrola sekcji

System zapamiętuje obrobiony obszar i wykrywa automatycznie kiedy należy wyłączyć poszczególne sekcje. Sterowanie sekcjami np. opryskiwacza może być wykonane ręczne lub automatycznie (w przypadku wyposażenia w odpowiedni układ wykonawczy).

Definicja pól

Pola możemy zdefiniować na różne sposoby: pobrać automatycznie i bezpośrednio z bazy działek udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zdefiniować pole ręcznie, objeżdżając je dookoła granic, w trybie pomiarowym używając zdemontowanego moduły Hydra Box.

Zmienne dawkowanie

Możliwe jest wczytanie map aplikacyjnych i wyświetlenie wartości wybranych parametrów.